Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 3: Economie

Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen)

Dank voorzitter. In deze onzekere tijden is het belangrijk dat we de Leidse economie en werkgelegenheid ondersteunen. Als gemeente dienen we ondernemen dan ook te blijven faciliteren en ondersteunen.

Door de Coronacrisis kampen veel ondernemers met tegenvallende inkomsten, terwijl de lokale lasten verhoudingsgewijs hoog zijn. Er wordt weliswaar betalingsuitstel verleend, maar met de aanhoudende Corona-crisis dreigt de klap vooral uitgesteld te worden. Wij zouden daarom graag zien dat er niet alleen betalingsuitstel, maar ook eenmalig kwijtschelding van de lasten komt voor zwaar getroffen ondernemers. Wij zouden graag horen van de wethouder of hier mogelijkheden zijn en overwegen op dit vlak een motie.

Verder zien we binnen dit programma op andere vlakken wel nog mogelijkheden om te besparen. Bijvoorbeeld door een lagere gemeentelijke bijdrage aan city marketing en stadspromotie. Dat kan wat ons betreft best een tandje minder en wellicht dat hier ruimte is voor cofinanciering.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën