Bijdrage Thijs Vos bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 11: Algemene Middelen

Datum: 10 september 2020 (Werk & Middelen)

Dank voorzitter. Wij hebben op dit late tijdstip geen discussiepunten meer, maar willen wel nog over een tweetal zaken onze zorgen uiten.

Op de eerste plaats over de stijging van de schuldquote van 88% naar 180% en de jaarlijkse kapitaallasten naar boven de 50 miljoen.

Ten tweede hebben we zorgen over het kostendekkend maken en daarmee verhogen van de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor Leidenaren met een kleine beurs is dit toch een behoorlijke verzwaring van de lasten. Gezien de financiële situatie is dit wellicht een noodzakelijk kwaad, maar lastenverzwaring voor minima zou voorkomen moeten worden. Wij zijn er daarom nog niet over uit of het wijs is om deze heffingen kostendekkend te maken en vragen ons af of er mogelijkheden zijn om minima vrij te stellen van deze verhoging.

Verder wachten we de begroting af.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën