Bijdrage Thijs Vos bij behandeling discussienotitie m.b.t. vervolg n.a.v. referendumuitslag Roomburgerpark

Datum: 31 augustus 2021  (Onderwijs & Samenleving)

40.569, voorzitter. Zoveel Leidenaren stemden op 17 maart tegen het inrichtingsvoorstel. Tegen een vierde hockeyveld ten koste van groen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het is enorm aantal: Meer dan het aantal stemmen op de coalitiepartijen en de grote oppositiepartijen tezamen.

Heel Leiden, voorzitter. Elke wijk, alle 97 stembureaus kleurden rood die avond. Een duidelijker signaal kan niet.

De coalitiepartijen waren er dan ook als de kippen bij om te verkondigen dat ze de duidelijke uitslag zouden respecteren. De voorman van CDA en D66 kondigden aan dat je als democraat enkel de referendumuitslag kan accepteren.

Maar wat doen we vanavond?

We bespreken een discussienotitie waarbij het college al bij voorbaat de voorkeur heeft uitgesproken voor een vierde hockeyveld in het (sport)park Roomburgerpark ten koste van 70 bomen en miljoenen euro’s belastinggeld. Het vorige haalbaarheidsonderzoek laat daar geen twijfel over mogelijk. Wederom zonder daarin stakeholders te betrekken.

Wat waren nou ook al weer de drie slogans van de tegenstem? Heeft er geen referendum plaatsgevonden? Hebben vervolgens niet alle partijen in deze raad de uitslag overgenomen?

Laten we eerlijk zijn: Deze variant is een cosmetische aanpassing van het inrichtingsvoorstel waartegen op 17 maart 40.569 Leidenaren nee hebben gezegd. Een geitenpad waarmee de uitslag van het referendum feitelijk wordt geprullemandeerd. 

Terwijl de burger massaal aan de handrem heeft getrokken, trappen we hiermee op het gaspedaal. Nou dan weet je één ding zeker: de motor gaat het niet overleven.

Wij roepen alle partijen op om de uitslag van het referendum te respecteren en zich uit te spreken tegen optie 1. Laten we niet opnieuw die fuik inzwemmen.

Of heb dan in ieder geval de moed om een tweede referendum uit te schrijven.  Anders pakken wij die handschoen graag op.

Over de andere opties zullen we kort zijn: de optie om de hockeyvelden te verplaatsen naar de Cronesteijnkade lijkt vooral een herhaling van zetten op een andere locatie, terwijl HC Roomburg zelf tegen de derde optie is.

Meer fiducie zien wij in het initiatief van Trigon, kinderopvang het Kasteel en het Zoete Land. Dat initiatief is een creatieve poging om tegemoet te komen aan de verschillende belangen. Dat verdient onze lof en is een voorbeeld voor ons allen.

In plaats van weer van vooraf aan te beginnen met een duur haalbaarheidsonderzoek, kan de wethouder beter eerst een zaal in het stadskantoor huren met een paar kannen koffie en HC Roomburg, TC Roomburg, de initiatiefnemers van het referendum en de gebruikers van het Trigon-terrein uitnodigen voor een open gesprek over of en hoe we tegemoet kunnen komen aan de vraag naar hockeycappaciteit met inachtneming van de uitslag van het referendum.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën