Bijdrage Thijs Vos bij behandeling wijziging referendumverordening

Datum: 20 januari 2022  (Leefbaarheid & Bereikbaarheid)

Partij Sleutelstad heeft erg uitgekeken naar de behandeling van dit voorstel. Zoals u weet is Partij Sleutelstad een zeer groot voorstander van het vergroten van de zeggenschap van Leidenaren op de politiek en van het instrument referendum.

Om vele redenen. Mijn spreektijd is veel te kort om ze allemaal toe lichten, maar ik wil er vanavond één in het bijzonder met u delen.

En dat is dat zowel de landelijke als de Leidse politiek gekenmerkt wordt door een grote mate van ongelijkheid. Burgers met een lagere opleiding of een kleinere portemonnee zijn niet alleen minder vertegenwoordigd in de raad, het college, onze partijen en – ja ook – in participatietrajecten, maar er wordt ook minder naar hun geluisterd en worden ook inhoudelijk goed vertegenwoordigd.

Twee feiten spreken boekdelen:

  • Van de kandidaten op een verkiesbare plaats bij de aanstaande verkiezingen heeft meer dan 80% een universitaire opleiding gevolgd ten opzichte. 80%. Onder de Leidenaren is dat een minderheid.
  • Van de lageropgeleiden heeft slechts 22% vertrouwen in de Leidse politiek.

Het wordt hoog tijd dat we de Leidenaren die niet vertegenwoordigd zijn in deze raad eindelijk echt een stem gaan geven. En daar hebben we een laagdrempelig en burgervriendelijke referendum voor nodig, dat juist door alle burgers veel en in relatief gelijke mate gebruikt wordt.

Vanavond breng ik daarom zeven discussiepunten in. Die zal ik kort noemen:

  1. Wij willen dat de initiatiefnemers van een referendum een alternatief voorstel moeten kunnen voorleggen. Leidenaren moeten met een referendum niet alleen aan de handrem kunnen trekken, maar ook aan het stuur draaien.
  2. De opkomstdrempel dient geschrapt te worden.
  3. De handtekeningendrempel dient gehalveerd te worden.
  4. Het aantal referendabele onderwerpen moet worden uitgebreid.
  5. Het moet mogelijk worden om een buurtreferendum te houden.
  6. De mogelijkheid van digitaal stemmen zou onderzocht moeten worden.
  7. Last, but not least, de huidige termijn voor het inleidend verzoek dient hetzelfde te blijven. Deze mag niet worden ingekort zoals door het college is voorgesteld en door het presidium is overgenomen.

Fractievoorzitter

 

Woordvoerder:

Democratisering en Participatie,

Energietransitie, Financiën