Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 8: Sport

Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Voor Partij Sleutelstad is het kunnen sporten in Leiden, op allerlei gebieden, een groot goed en van levensbelang voor geestelijke en lichamelijke gezondheid! 

Wij zouden graag zien dat het combibad en de ijshal er nu eindelijk komen. Over het Roomburgerpark zijn we zeker nog niet uitgepraat. Het is blijkbaar, ondanks een eerder ingediend amendement, wederom niet gelukt om de belanghebbende goed te laten participeren. De meeste bewoners willen het hockeyveld  echt  niet. Dat gaat ten koste van speeltuin, biodiversiteit en rust.  Hoeveel geld gaan we hier nog tegen de zin en het belang van de omwonenden weggooien ? . Het veld had allang ergens anders gerealiseerd kunnen worden.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid