Bijdrage Famke Güler bij behandeling Kaderbrief 2020 - Programma 9: Maatschappelijke Ondersteuning

Datum: 1 september 2020 (Onderwijs & Samenleving)

Het moge duidelijk zijn dat Partij Sleutelstad niet blij is met de bezuinigingen die dit college van plan is uit te voeren binnen het Sociaal Domein.  Dit treft de meest kwetsbare groep in onze stad en die heeft  het al genoeg voor hun kiezen gehad de afgelopen jaren, met name, door de keuzes die door het college gemaakt zijn.

Partij Sleutelstad is fel tegenstander van het voorstel om de Tegemoetkoming Chronisch Zieken en gehandicapten in 2021 af te schaffen. Ook zijn wij tegen alle andere bezuinigingen in het maatwerkbudget en het re-integratiebudget.

In de afgelopen jaren hebben wij ons uitgesproken tegen het hek om het Sociaal Domein. Wij zijn blij dat het college inmiddels ook naar oplossingen buiten het hek aan het zoeken is.  Dat vinden wij een goede zaak. Het (deels) betrekken van het positieve saldo van de BUIG-gelden hebben wij al eerder genoemd. Wij zouden het fijn vinden als hier nog eens extra goed naar wordt gekeken.

Nogmaals; wij snappen dat er bezuinigd moet worden maar dit zal op andere manieren gedaan moeten worden.

Raadslid

 

Woordvoerder:

Jeugd, Onderwijs,

Sport en Gezondheid