Stemverklaring Maarten Kersten bij het vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie benoeming en herbenoeming burgemeester

Datum: 8 oktober 2020 (Gemeenteraad)

Partij Sleutelstad vindt dat het aan de Leidse burgers is om te bepalen wie burgemeester van hun stad wordt, is of blijft  en om ook een tussentijds oordeel over hem te geven, zeker als die als langstzittende burgemeester van het land al 18 jaar aan het roer staat en nu opgaat voor een vierde termijn van 6 jaar. De heer Lenferink zelf gaf onlangs in een interview met de lokale omroep aan, dat hij eigenlijk wel voor zo’n meningspeiling onder de Leidse bevolking is. En wij denken dat het ook erg prettig en nuttig is voor een stadsbestuurder om te weten te komen of hij het goed doet in de ogen van de stad. En waar via een enquête eventueel nog verbeterpuntjes of aandachtspuntjes zouden kunnen worden toegevoegd. 

 
Hoewel wij op zich zeer tevreden zijn over het functioneren en de persoonlijkheid van onze burgervader, en wij er van overtuigd zijn dat dit ook geldt voor verreweg de meeste van zijn “onderdanen”, is om alle voornoemde redenen de herbenoemingsprocedure in de huidige vorm, met een kroonbenoeming na slechts een geheim beraad uitmondend in een advies van de raad aan de Commissaris des Konings, ons een doorn in het oog – burgers hebben hierin geen officiële invloed en dat is natuurlijk geheel tegen alle principes van de Partij Sleutelstad. Die heeft als hoofd-speerpunt: meer zeggenschap van de  burgers, oftewel het teruggeven van de sleutels van de stad aan die burgers. Niet voor niets is oud- burgemeester Van der Werff een van onze iconen. Dat is wel even geleden, en het was ook al in 2003 dat drs. Lenferink door de Leidse burgers uit 2 kandidaten wel degelijk gekozen werd. Maar hoewel Nederland op dit moment geen gekozen burgemeesterschap kent , kunnen de burgers volgens de PS best hun mening geven. En kunnen wij als gemeenteraad veel meer doen om de burgerij structureel toch te betrekken bij benoeming en herbenoeming, daarnaast op vaste basis en tijdstippen stadsgesprekken met de burgemeester en burgerenquêtes, ook bij het opstellen van de profielschets. Het was ons speerpunt in het verkiezingsprogramma van 2018 en straks weer in 2021 en ons voorstel vorige week in de raads-commissie Leefbaarheid om burgers te bevragen over de wenselijkheid van herbenoeming van de burgemeester via een stadsenquête of snel, goedkoop en efficiënt via het LeidenPanel, een representatieve steekproef van de Leidse bevolking. De resultaten zouden dan kunnen worden meegenomen in het gewogen en gelaagde eindoordeel van de raad in haar advies aan de koning. Ons idee kon helaas slechts rekenen op steun van enkele raadsleden. Men vond dit niet het goede moment, maar wanneer is dat dan wél goed ?! Wij hádden het al eerder voorgesteld, vergééfs !.Wij waren dit aan onze stand en onze verkiezingsbeloftes verplicht! Maar wij hebben nu uiteindelijk toch afgezien van verdere oeverloze en zinloze discussies, irritaties en tijdverlies hier en nu. We zullen dus geen motie indienen maar ons de komende 2 jaar richten op een structurele aanvulling van de thans voorliggende verordening , een verordening waarmee wij overigens vandaag verder wel instemmen

Erelid / Adviseur