Actualiteitsvraag Partij Sleutelstad over verlichting fietspad en staat wegdek bij de Rodes

Duo-raadslid Ron Derogee heeft afgelopen donderdag een actualiteitsvraag gesteld over de slechte staat van het wegdek van de Bosrode en afwezige verlichting van het Havikpad, een veel gebruikt fietspad in de Merenwijk. Dit naar aanleiding van klachten die Partij Sleutelstad afgelopen tijd heeft ontvangen.

Er bereiken Partij Sleutelstad klachten over het slechte wegdek van de Bosrode en de slechte verlichting van het Havikpad in de Merenwijk. Het wegdek van de Bosrode, welke om de woonwijk de Rode’s loopt, is erg slecht en verzakt. Bij regen en vorst is het er gevaarlijk en glad. Het fietspad Havikpad is vanaf het Zwartepad tot aan de Havikshorst geheel niet verlicht. Ter hoogte van de Havikshorst branden er pas lantarenpalen. Men vindt het fietspad ook veel te smal voor fietsers uit beide richtingen. Het fietspad wordt veel gebruikt en men is bang dat, als er niets aan de situatie verandert, er ernstige ongelukken kunnen gebeuren. Het feit de het fietspad in het begin geheel niet verlicht is verhoogt het gevoel van onveiligheid. Klagen bij de gemeente heeft tot op heden geen effect gehad.

Partij Sleutelstad heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is de gemeente op de hoogte van de situatie hier boven omschreven?
  2. Hoeveel klachten zijn er tot op heden bij de gemeente binnen gekomen betreffendegenoemde situatie?
  3. Wat gaat de gemeente doen aan het oplossen van genoemd probleem?

Beantwoording

Naar aanleiding van deze vragen heeft het college aangegeven dat de Bosrode in de planning staat voor onderhoud: Voor de zomer zullen de drempels worden aangepakt en het wegdek staat in de planning van groot onderhoud, maar nog niet bekend is wanneer dit zal worden aangepakt.

Wat betreft het Havikpad stelt het college dat er bewust is gekozen om hier geen verlichting te plaatsen. De door de wethouder genoemde reden hiervoor is dat dit gevolgen zou hebben voor de biodiversiteit. Daarnaast is een verbreding van het fietspad niet aan de orde omdat het in het fietsbeleid bestempeld is als een recreatief plan.

Derogee heeft het college er daarbij nog op gewezen dat het fietspad naar verluid door honderd fietsers per uur wordt gebruikt.

(Bovenaan een impressie van de verlichting van het Havikspad. De verlichting van de woningen is te zien, maar het fietspad daarentegen is onverlicht.)