College erkent tekortschietende participatie bij nieuwe flat Kopermolen; rectificatie eerder artikel

Een vorig jaar gepresenteerd schetsontwerp.

Het college erkent dat de participatie en informatievoorziening over het bouwen van een woontoren van acht bouwlagen op de Kopermolen tekort heeft geschoten. Dat laat het college weten in antwoord op schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad. De bouwwethouder Julius Terpstra heeft aangekondigd hier tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging Merenwijk op maandag 13 februari (inloop: 19:00) uitleg over te geven. De ALV vindt plaats in Oecumenisch Centrum De Regenboog, Watermolen 1 en is toegankelijk voor alle wijkbewoners.

Rectificatie eerder artikel: De schriftelijke vragen en ons websiteartikel bevatten helaas ook een onjuistheid. Die willen we bij deze rectificeren: We schreven dat de woontoren nooit voorzien was in het Gebiedspaspoort ‘Hart van de Merenwijk’ en de uitwerking daarvan. Dat blijkt deels onjuist te zijn: In het uitgewerkte plan (2021) werd op de Kopermolen niet gebouwd (zie foto) en er heeft tussen juli 2019 en eind 2022 ook geen participatie over een flat plaatsgevonden, maar in het Gebiedspaspoort (2019) werd het wel al als een mogelijke optie genoemd. Dat hadden we bij het stellen van de vragen over het hoofd gezien. In het websiteartikel is dit inmiddels gecorrigeerd.

Lees meer: Leidsch Dagblad, Bouwwethouder excuseert zich voor plotselinge wending in Leids Kopermolenplan, maar hij schrapt spookflat niet