Vacatures Bestuur Partij Sleutelstad

​Sinds 2018 is Partij Sleutelstad als enige lokale partij vertegenwoordigd in de Leidse gemeenteraad. Met enthousiasme zetten wij ons in voor meer democratische zeggenschap van inwoners en behartiging van de lokale belangen. Om verder vorm te geven aan de verwezenlijking van onze idealen en aan de verdere ontwikkeling van de vereniging zal op korte termijn het partijbestuur worden uitgebreid met drie nieuwe leden, waaronder een penningmeester. Wij roepen enthousiaste leden op om te solliciteren.

Taken en rol bestuur:

Het partijbestuur bestaat statutair uit minimaal twee personen; wij streven op korte termijn naar een bestuur van vijf personen (voorzitter, secretaris, penningmeester, 2 leden). Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging, waaronder het organiseren van de ALV, het voeren van de financiële administratie en het bijhouden van de ledenadministratie. Daarnaast is het bestuur de spil tussen fractie en de vereniging: zij vertegenwoordigt de leden en houdt globaal toezicht op de fractie. Ten slotte draagt het bestuur, samen met de fractie, zorg voor de organisatie van diverse activiteiten – waaronder het politiek café – en het beheer van de website.
 
Partij Sleutelstad streeft naar een bestuur zonder dubbele functies. Daarom kunnen bestuursleden niet tevens raadslid, duo-raadslid of fractiemedewerker zijn; het huidige fractielid met een dubbele functie zal in de zomer van 2020 aftreden als bestuurslid.

Taken bestuur:
 • Besturen van de Vereniging,
 • Houden ALV, incl. jaarverslag en jaarrekening,
 • Voeren financiële administratie,
 • Bijhouden ledenadministratie en register donateurs,
 • Vertegenwoordigen van de vereniging,
 • Aangaan van overeenkomsten,
 • (met de fractie) Organisatie van diverse activiteiten, waaronder het politiek café,
 • (met de fractie) Beheer van de website,
 • Globaal toezicht op de Fractie (bewaken koers en resultaten).
 
N.B. Het opstellen van de kandidatenlijsten en de redactie van het verkiezingsprogramma worden belegd bij een aparte commissie, waarvan zowel fractie-, bestuurs- als gewone leden lid van kunnen zijn.

Algemeen Profiel

 • Brede visie, maatschappelijke ervaring,
 • Weet wat er speelt in Leiden en bij de eigen achterban,
 • Bewezen betrokkenheid bij de partij en de vereniging,
 • Kent de standpunten van de overige partijen en weet waar PS het verschil kan maken,
 • Kan ontwikkelingen en trends vertalen naar het partijprogramma,
 • Generalist, is in staat om complexe situaties te overzien,
 • Kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen,
 • Kan motiveren, is gericht op samenwerking,
 • Is in staat om tegenstellingen te overbruggen.
 • Is bereid om zich in te zetten, heeft lange adem en invoelingsvermogen, en is niet snel gefrustreerd.

Profiel secretaris:

 • ​Heeft communicatieve, redactionele en secretariële vaardigheden,
 • Kan het Jaarverslag opstellen.

Profiel penningmeester:

 • Kennis financiële administratie,
 • Kan de (juridische-) consequenties van overeenkomsten overzien.

Benoemingsprocedure

Leden kunnen tot 9 september solliciteren voor de functies van secretaris, penningmeester en/of algemeen bestuurslid door het sturen van een korte motivatiebrief en CV naar bestuur@partijsleutelstad.nl. De sollicitatiecommissie stelt een voordracht op; tijdens de ALV in eind september presenteren kandidaten zich en wordt het nieuwe bestuur gekozen. 
 
Bestuursleden worden statutair gekozen voor een periode van vier jaar en zijn herbenoembaar.
 
Leden sollicitatiecommissie:

 • Maarten Kersten
 • Prem Kalicharan
 • Hans van Dam

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maarten Kersten (M.Kersten@gemeenteraadleiden.nl).