Bouwplan Rhijnvreugd: Gemeente blundert met bodem- en funderingsonderzoeken

Eigendom na gronduitgifte (© Gemeente Leiden)

De gemeente heeft flink geblunderd bij de plannenmakerij bij het bouwproject Rhijnvreugd. Doordat pas twee jaar na de aankoop van grond en een vijftal woningen bleek dat de grond vervuild was en de fundering van de woningen onvoldoende was moest het plan aangepast worden. Partij Sleutelstad verwacht beterschap van het college op dit punt.

De gemeenteraad behandelde onlangs de grondexploitatie van het bouwplan Rhijnvreugd en de grondruil die hiervoor nodig is. Met dit project komen er 75 nieuwe woningen aan de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Willem van der Madeweg (nabij park Matilo), waarvan 30 corporatiewoningen en 30 middenhuur.

Over het bouwplan zelf zijn we positief, maar bij het ontwikkelen van de plannen zijn grote blunders gemaakt. Om deze locatie te ontwikkelen heeft de gemeente grond en een vijftal woningen van het rijksvastgoedbedrijf gekocht. Hoewel er bij de aankoop al signalen waren, heeft de gemeente geen aanvullend onderzoek naar de bodem en fundering uitgevoerd. Daardoor bleek pas twee jaar na aankoop dat de grond vervuild was en dat de woningen niet behouden konden worden met als gevolg dat de plannen aangepast moesten worden.

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Gezien de bouwperikelen ten behoeve van de A4, de grondwaterstand, ontrekking van water, en het feit dat deze woningen houten palen hebben hadden alle bellen moeten gaan rinkelen.”

Partij Sleutelstad heeft deze blunders in de commissie Stedelijke Ontwikkeling aangekaart. De nonchalante reactie hierop (“het nieuwe plan bevat meer woningen”) wekt helaas weinig vertrouwen in de toekomst. Partij Sleutelstad zal hier scherp op blijven.