Partij Sleutelstad kaart knelpunten bij isolatie en verduurzaming oude woningen aan

Woningen van voor de Tweede Wereldoorlog hebben doorgaans geen spouwmuren en kruipruimte. Spouwmuur-isolatie en vloerverwarming is dan niet mogelijk. Dat betekent niet alleen een hoge energierekening, maar ook dat veel vormen van verduurzaming zoals warmtepompen onmogelijk zijn. (© Gids Duurzame Gebouwen)

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de knelpunten waar eigenaren van oude woningen tegen aanlopen bij het isoleren en verduurzamen van hun woning. Net als bewoners van VvE-complexen blijven zij daarmee met hoge energierekeningen zitten waar zij maar weinig aan kunnen doen.

Leiden is een stad van historie en erfgoed. Dat is ook terug te zien in de woningvoorraad: Een aanzienlijk deel van de woningen in Leiden dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze huizen geven onze stad kleur, maar zijn tegelijkertijd slecht geïsoleerd en weinig verduurzaamd. Bewoners zuchten onder hoge energierekeningen. Het isoleren en verduurzamen is echter een lastige opgave; eigenaren lopen daarbij tegen forse drempels aan.

Op de eerste plaats worden de mogelijkheden tot verduurzamen van de eigen woning beperkt door de regelgeving rond beschermd stadsgezicht en/of monumentenstatus van de woning, iets wat binnenkort bij de evaluatie van het welstandsbeleid in de raad zal worden besproken. Naast deze juridische barrière lopen eigenaren en bewoners van oude woningen eveneens tegen praktische en financiële problemen aan. Praktische problemen omdat woningen van voor 1940 vaak geen spouwmuur en kruipruimte hebben. Spouwmuurisolatie en vloerverwarming zijn dan niet mogelijk. In het verlengde daarvan vallen ook warmtepompen af, want bij het ontbreken van dergelijke isolatiemaatregelen is alleen een hybride warmtepomp toereikend om een woning te verwarmen. Volledige ontkoppeling van aardgas is voor die huizen geen haalbare kaart.

Voor zover er al mogelijkheden zijn is het verduurzamen van dergelijke woningen een kostbare operatie en bovendien beperkt door regelgeving van beschermd stadsgezicht en de monumenten status van hun woning. Een verduurzaming tot energie label D is dan meestal het hoogst haalbare. Een hoger energielabel zou in principe technisch wel kunnen, maar kost de eigenaar dan vele tienduizenden Euro’s. Dat gaat dus niet gebeuren.

Partij Sleutelstad vindt dat er vanuit de gemeente meer aandacht nodig is voor deze problematiek en heeft hier daarom schriftelijke vragen over gesteld aan het college. We willen dat het college ook deze groep Leidenaren een duidelijk perspectief biedt voor de energietransitie.