Brede interesse voor PS-voorstel instellen conflictmakelaar

Partij Sleutelstad heeft tijdens de raadsvergadering op 13 november een motie ingesteld over het instellen van een onafhankelijke conflictmakelaar. Met regelmaat leiden hoogoplopende conflicten tussen burgers en bedrijven enerzijds en de gemeente anderzijds tot lange juridische procedures. Hiermee gaan voor beide partijen grote financiële kosten gepaard. De gemeente Leiden heeft in 2016 en 2017 rond de 1,5 miljoen euro uitgegeven aan alleen al externe juridische kosten en bijstand.

Partij Sleutelstad stelt voor om bij, liefst vóór, dit soort langslepende conflicten, zoals de gemeente die nu vele kent, een onafhankelijke “conflictmakelaar” in en aan te stellen. Door zo’n mediator zouden de juridische kosten voor de gemeente met zeker een miljoen per jaar kunnen worden teruggebracht.

Bij zowel het college als de andere partij was er grote interesse voor dit voorstel. Voor er echter een besluit wordt genomen, willen zij eerst een informele zitting met deskundigen en de juridische afdeling van de gemeente. Dit gesprek zal in de loop van begin 2019 plaatsvinden. Daarom wordt de motie vooralsnog aangehouden door Partij Sleutelstad.