Tweede Politiek Café (met Code Oranje)

Partij Sleutelstad (PS) is maandag 19 november gastheer voor de eerste Leidse presentatie van de onlangs opgerichte landelijke en provinciale beweging voor nieuwe democratie Code Oranje. Deze krijgt een eigen pitch tijdens het tweede politiek café van PS om 20 uur in de achterzaal van café De Vergulde Kruik in de Haarlemmerstraat. Dat zal die avond openstaan voor alle belangstellende burgers., al dan niet betrokken bij de nieuwe Leidse lokale partij PS of de Leidse politiek in het algemeen.

Er komt na de inloop (19.30-20 uur met het eerste drankje gratis) vanaf 20 uur een keur aan onderwerpen aan bod.  Niet alleen uit de actualiteit van de Leidse raad of de Leidse ontwikkelingen, maar ook die aangedragen worden door de aanwezigen zelf. Dus kan men openlijk discussiëren over tal van onderwerpen, klachten en tips doorgeven voor de aanwezige raadsleden, al dan niet in een persoonlijk gesprek of in de vergadering zelf. Ook kan men zich, lid of niet, opgeven voor die avond in het leven te roepen fractiesteungroepjes, werkgroepjes, of specialisten-denktanks.

De door de PS-fractie zelf geplande onderwerpen zijn voor de pauze: 1. de door PS samen met de gemeente ontwikkelde nieuwe systemen voor burgerzeggenschap; 2. de actualiteit in de raad, verantwoording over de tot nu toe ingenomen standpunten en behaalde resultaten door PS in de raad; bijvoorbeeld het voorstel voor het behoud van publieksbalies in het te verbouwen Stadhuis en het instellen van een onafhankelijke Leidse conflictmakelaar tussen gemeente en burger. 3. de website en oproep voor een forum.; 4. instellen klankbordgroepen, werkgroepen bijv. de groepen “Sleutelen aan de Stad” (openbare ruimte), groepjes over jongerenbeleid, sociale zaken (minimabeleid e.a.), verkamering, “Sport-Fataal”, communicatie en sociale media, wijkbeleid. 5. Instellen van een vast spreekuur door de raadsleden op elke woensdag van 16-19 uur in de Vergulde Kruik, maar ook om de maand in een wijk-locatie, buurtkamer e.d. en 6. de pitch door Code Oranje.

Bert Blase van de Zuid-Hollandse afdeling van Code Oranje zal gedurende 10 minuten een praatje houden over deze nieuwe, met PS verwante, democratiseringsbeweging, die zich  komend jaar ook gaat mengen in de Provinciale Staten-verkiezingen