Gat geslagen in historisch stadsdeel Leiden

Een actiegroep, die indertijd al vergeefs heeft gestreden tegen de sloop van de panden tussen de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn in Leiden, vraagt vóór 28 november uw steun voor een petitie. De sloop kan niet meer worden tegengehouden nu. Maar met de petitie wijst u de raad erop dat dit soort dingen niet meer mag voorkomen omdat: de sloopvergunning 171568 onterecht is verleend, omdat de datering van de panden als zijnde uit 1850 onjuist is gebleken
 
Het Welstandsadvies ‘Niet in strijd met redelijke eisen van welstand’ als absurd wordt beschouwd en niet onderbouwd.
 
Het Monumentenadvies strijdig is met de strekking van Bouwhistorische notitie BB170608 van 07-03-2011.
 
De vergunning tegenstrijdigheden bevat.
 
De tijdens de sloop ontdekte nieuwe bouwhistorische informatie eigenlijk intrekking van de vergunning vereiste maar dit desondanks niet is geschied
 
Er bleken enkele zijmuren uit het jaar 1400 in te zitten, en verder 17e eeuwse casco’s, terwijl in de door de gemeente Leiden afgegeven sloopvergunning staat dat de panden 19e eeuws zijn.
 
De muren zijn deels uit de 16e en 17e eeuw. Dit woon- en winkelblok behoort tot het oudste deel van de stad. Tijdens de sloop werd de ouderdom van de muren en daken steeds duidelijker en in strijd met de gronden waarop de vergunning was verleend
 
De ondertekenaars verzoeken:
Met uw ondertekening van de petitie geeft u de gemeente aan, dat u wilt laten zien dat er mét u een groep burgers is die in de gaten heeft dat dit projectontwikkelaarsplan met behulp van het vorige college van B&W doorgeduwd is ten koste van Leids erfgoed en dat dit in het vervolg niet zo meer mag gebeuren.
 
Zie verder onderstaande links naar de interviews en naar deze petitie:
 
Einddatum:
28-11-2018
 
Petitionaris:
Tjalling Schuttenhelm
 
Website:
– Interview Omroep West
– Bodemonderzoek: vanaf de 12e eeuw en enkele meters dik, zie pag. 5
– Bouwhistorisch onderzoek door de gemeente zelf. BB170608 van 07-03-2011