Partij Sleutelstad stelt vragen over mogelijkheden rookvrije zones in de publieke ruimte

Groningen krijgt als eerste gemeente in Nederland rookvrije zones in de publieke ruimte. Het betreft een rookverbod in tientallen straten, op stoepen en bij bushaltes die grenzen aan ziekenhuizen, scholen, theaters, kinderdagverblijven en speeltuinen waar al een rookverbod geldt. Het verbod heeft niet alleen betrekking op tabakrook, maar ook op uitlaatgassen van auto’s en brommers en rook van barbecues (fijnstof). Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheden van een dergelijk rookverbod in Leiden.

Het verbod op “hinderlijke rookgassen” is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Verzoekschriften voor een rookvrije zone liggen klaar voor onder meer de Zernike Campus, de universiteits- en hogeschoollocaties in de binnenstad, het UMCG en het Martini Ziekenhuis. Het doel is om bezoekers van die plaatsen te beschermen tegen hinder door rook en gassen – ook in/vanuit aangrenzende straten. 

U kunt de schriftelijke vragen hier lezen.