Gemeente komt met richtlijnen voor gebruik chatapps n.a.v. vragen van Partij Sleutelstad

Partij Sleutelstad stelde begin dit jaar vragen aan het college over het toenemende gebruik van de chatapp Signal. Door de verwijderfunctie bestaat het gevaar dat relevante informatie bij WOB-verzoeken niet meer aanwezig is of dat WOB-procedures zelfs bewust kunnen worden omzeild. Onder andere juristen en corruptiewaakhond Transparancy International spraken hun zorg uit. Wij vroegen naar hoe de gemeente hiermee omgaat.

In antwoorden op onze vragen laat het college weten dat de gemeente op dit moment geen richtlijnen hanteert voor de gebruik van chatapps binnen de organisatie, maar dat iedere ambtenaar en wethouder daar vrij in is. Daardoor is ook niet vast te stellen of in het verleden gebruik is gemaakt van verwijderfuncties (zij het niet door collegeleden), die ook bij andere applicaties voorkomen. Het stadsbestuur wil nu echter alsnog richtlijnen opstellen, waarover de raad ter zijner tijd zal worden geïnformeerd.