Nieuwe raadsleden Partij Sleutelstad beëdigd

Woensdag 30 maart hebben onze (nieuwe) raadsleden Thijs Vos, Famke Güler en Maarten Kersten de belofte afgelegd tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad. Daarmee zijn zij officieel geïnstalleerd als raadslid. Samen met de duo-raadsleden Eli de Graaf, Ron Derogee en Patty Verkuylen* en de fractiemedewerkers Tjitse Damsma en Marcel Mioch vormen zij de nieuwe gemeenteraadsfractie van Partij Sleutelstad.

De eerste fractievergaderingen hebben al plaatsgevonden. Daarbij is onder andere het woordvoerderschap over de verschillende onderwerpen verdeeld over de fractieleden:

  • Thijs Vos: Participatie & Democratisering, Dienstverlening en Energietransitie
  • Famke Güler: Onderwijs, Jeugd en Sport
  • Maarten Kersten: Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Cultuur
  • Eli de Graaf: Werk & Inkomen, Economie en Financiën
  • Ron Derogee: Leefbaarheid, Bereikbaarheid en Veiligheid
  • Patty Verkuylen: Stedelijke Ontwikkeling

Thijs Vos is benoemd tot fractievoorzitter en Famke Güler tot vice-fractievoorzitter. De nieuwe fractiepenningmeester wordt op een later moment aangewezen.

* De officiële benoeming van de duo-raadsleden vindt overigens pas tijdens de raadsvergadering op 14 april plaats.