Gemeenteraad stemt in met Roomburgerpark referendum

De gemeenteraad heeft ingestemd met het referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark. Voor het eerst in een decennium zal er daarmee een referendum in Leiden worden gehouden. Dat is de vrucht van het harde werk van tientallen Leidenaren die er in geslaagd zijn om binnen een paar weken 5.842 handtekeningen binnen te halen. Het referendum zal – tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen – plaatsvinden op 15-17 maart 2021.

Het herinrichtingsvoorstel komt in de kern neer op de aanleg van een extra (vierde) hockeyveld in het Roomburgerpark voor de hockeyclub Roomburg. Dat hockeyveld bestaat uit 6.000 m2 plastic kunstgras en gaat ten koste van een voor ieder toegankelijk natuurgebied. In de buurt is veel verzet tegen het plan. De kosten voor de herinrichting zijn bovendien begroot op maar liefst 4,5 miljoen euro en gaat daarmee ten koste van andere voorzieningen. Partij Sleutelstad roept daarom op tot een nee-stem in het referendum.

Het referendumverzoek werd met 33 stemmen voor en 6 tegen goedgekeurd. Bij een aantal bestond helaas chagrijn over dit referendum; dat geldt niet voor Partij Sleutelstad: Wij zijn juist ontzettend enthousiast dat burgers het laatste woord over dit voorstel krijgen. Fractievoorzitter Maarten Kersten wees er in een stemverklaring op dat de hoge kosten van de herinrichting immers worden opgebracht door de Leidse burger:

Waar bij sommigen chagrijn heerst over dit referendum, is Partij Sleutelstad juist zeer enthousiast. Het is geweldig dat na diverse mislukte participatietrajecten Leidse burgers nu eindelijk het recht krijgen om een finaal oordeel te vellen over een gemeenteplan, de herinrichting van het Roomburgerpark. Het is immers de hardwerkende Leidenaar die de 4,5 miljoen euro kosten van dit plan mag opbrengen, waarvoor hij ook nog eens een verminkt park en minder natuur terugkrijgt.”