Schriftelijke vragen over brandveiligheid LEAD

Partij Sleutelstad heeft schriftelijke vragen over onder andere de brandveiligheid van het extreme hoogbouwproject LEAD gesteld. Aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord gaan drie woontorens van 75 t/m 135 meter verrijzen.

Uit recente stukken blijkt dat de woontorens in de “100 %  lethaliteitszone” van een hogedruk-gasleiding liggen (lethaliteit = dodelijkheid). Bij calamiteiten is er daarmee een relatief grote kans op het ontstaan van een fakkelbrand en een hoog risico op honderden dodelijke slachtoffers. Daar komt bij dat de brandweer van buitenaf niet hoger dan 40 meter kan komen en branden dus van binnenuit moet blussen. Het college zelf schrijft hierover in de ter inzage liggende stukken dat: “de toekomstige bewoners van het plangebied en in het bijzonder van de woontorens dienen op de hoogte gebracht te worden van de in de omgeving aanwezige risicofactoren…

Partij Sleutelstad wil helderheid over hoe dit zit. Een scenario als bij de Londense Grenfell Tower, waarbij tientallen bewoners omkwamen, dient pertinent te worden voorkomen in Leiden.

Daarnaast heeft Partij Sleutelstad vragen gesteld over de inspraakprocedure en het niet halen van de duurzaamheidseisen van het project. Buurtbewoners hebben al langer terechte bezwaren tegen het hoogbouwproject, maar lopen door de gekozen inzagetermijn tegen problemen aan om tijdig bezwaren en zienswijzes in te dienen over de complexe ter inzage gelegde stukken. Partij Sleutelstad wil dat bij uitzondering de termijn wordt verlengd.

Lees hier de vragen.