Leden kiezen Tjitse Damsma tot voorzitter

Tijdens de algemene vergadering van 7 juni hebben de leden van Partij Sleutelstad Tjitse Damsma unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij volgt Chanelle Llobera op die de voorzittershamer plechtig aan Tjitse overhandigde. Chanelle verhuist binnenkort met haar partner naar een andere gemeente en kon om die reden het voorzitterschap helaas niet voortzetten. Tjitse is voor velen van ons geen onbekende; hij was tijdens een deel van de vorige raadsperiode fractiemedewerker. Bestuur en fractie danken Chanelle voor haar inzet in het afgelopen jaar en wensen Tjitse heel veel succes toe in zijn nieuwe rol!