Vragen over onderwijs vluchtelingenkinderen

© Inge van Mill

De Tweede Kamer behandelt een spoedwet die het mogelijk moet maken dat kinderen van vluchtelingen onvolledige lessen krijgen van onbevoegde docenten. In Nederland gaan duizenden kinderen van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven nu niet naar school omdat er geen plek is in de schakelklassen (in het middelbaar onderwijs) en de taalklassen (basisonderwijs). Partij Sleutelstad wil dat kinderen van vluchtelingen zo snel mogelijk integreren in het reguliere onderwijs zodat zij hun achterstand in taal en ontwikkeling kunnen inlopen. Deze spoedwet helpt daar niet bij. Reden voor ons raadslid Famke Güler om schriftelijke vragen te stellen aan wethouder Terpstra (CDA) over de situatie in Leiden.