Leden Partij Sleutelstad kiezen nieuw bestuur

Bij een drukbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 september in de achterzaal van Café De Vergulde Kruik hebben de leden van Partij Sleutelstad een nieuw bestuur gekozen. Uit de vijf sollicitanten, werden Dick Wortel, Jannie Cambier en Patty Verkuylen unaniem c.q. met overweldigende meerderheid gekozen. Naast huidig bestuurslid Maarten Kersten (tevens fractievoorzitter), gaan zij komende jaren het bestuur vormen: Maarten Kersten als interim-voorzitter, Dick Wortel als vice-voorzitter, Jannie Cambier als secretaris en Patty Verkuylen als penningmeester.

Dick Wortel is wegens zijn verdiensten voor de partij, tevens door de ALV tot erelid benoemd.

Naast de verkiezing van de bestuursleden, kwamen tijdens de ALV de vaststelling van het Bestuursreglement, de benoeming van de kascommissie en de verantwoording van de fractie over het afgelopen politieke jaar aan de orde. Frederik Harmsen van Oegstgeest zonder Vlieghinder / Werkgroep Schipholhinder gaf afsluitend een presentatie over de overlast van vliegverkeer in de Leidse regio.