Leden Partij Sleutelstad scharen zich achter fractievoorzitter Kersten

Tijdens een door de leden bijeengeroepen en geleide ALV op 9 januari 2020 in Café ’t Praethuys, hebben de leden van Partij Sleutelstad zich gebogen over het conflict binnen de fractie en een besluit genomen over de vertegenwoordiging van de partij in de gemeenteraad. Nadat de zienswijzes van alle partijen aan bod gekomen waren, spraken de leden zich unaniem uit voor het zittende bestuur, fractievoorzitter Maarten Kersten, de duo-raadsleden Famke Güler en Corona van Malkenhorst en fractiemedewerker Thijs Vos.
 

De buitengewone ledenvergadering was bijeengeroepen door de leden Fatima Blouh, Jacqueline ter Haar Bram Kleiwegt en Edgar van Lokven, omdat zij na alle berichtgeving in de media over de scheuring in de fractie, nu eens rechtstreeks door alle betrokken partijen geïnformeerd wilden worden. Zij hebben daarom ook expliciet de voormalige fractieleden Anandkoemar Jitan en Anand Siwpersad uitgenodigd; tot ergernis van de leden, besloten zij desondanks om niet te komen.
 
Op de avond hebben zowel fractievoorzitter Maarten Kersten als het bestuur hun zienswijze op het conflict gegeven en verantwoording afgelegd over het besluit om het vertrouwen in raadslid Anandkoemar Jitan en duo-raadslid Anand Siwpersad op te zeggen, nadat zij hadden aangekondigd zich te zullen afsplitsen en pogingen tot bemiddeling hadden geblokkeerd. Omdat Jitan en Siwpersad afwezig waren, is de brief van hun advocaat voorgelezen, zodat de leden toch kennis hebben kunnen nemen van hun standpunt.
 
Nadat de zienswijzes van alle partijen aan de orde waren gekomen en de leden met elkaar in gesprek waren gegaan, kwam de ALV tot de conclusie dat de breuk primair aan Jitan en Siwpersad te wijten was. Met algemene stemmen werden twee moties aangenomen, waarin afkeuring werd uitgesproken over hun houding. Jitan en Siwpersad is opgedragen om hun raads- en commissiezetel ter beschikking te stellen en om zich, net als oud-duoraadslid Kalicharan, niet meer voor te doen als bestuursleden of vertegenwoordigers van de vereniging. Zij dienen eveneens af te zien van media-optredens namens de partij. 

Partij-adviseur Hans van Dam (tevens voorzitter van de ALV) en fractie-assistent Thijs Vos gaven bij Sleutelstad FM een toelichting over de buitengewone ledenvergadering.