Meer taken, nauwelijks geld: Nieuw kader sociaal wijkteams is recept voor slechtere zorg

Meer taken, nauwelijks geld – Daar komt in het kort het nieuwe beleidskader sociale wijkteams op neer dat de gemeenteraad onder protest van Partij Sleutelstad en SP heeft vastgesteld. De nu toch al hoge werkdruk bij de sociale wijkteams dreigt daarmee alleen maar verder toe te nemen. Op de lange termijn kan dit alleen maar ten koste van de kwaliteit van de zorg gaan. Partij Sleutelstad heeft daarom tegen dit beleidskader gestemd.

De sociale wijkteams vormen een belangrijke spil in het sociaal domein. Zij adviseren wijkbewoners met financiële problemen, vragen over woningaanpassingen, relatieproblemen, een eventueel recht op een scootmobiel of bijdragen vanuit het maatwerkbudget. Nu al werken de medewerkers van de sociaal wijkteams zich een slag in de rondte.

Het college wil daar met het nieuwe beleidskader nog eens extra taken aan toevoegen: De regie, verwijs, advies en begeleidingsrol wordt verder opgevoerd. Tezamen vormt dit een forse werkverzwaring voor de teams. “De sociale wijkteams lijken werkelijk een pleister voor alles.”

Partij Sleutelstad: “Wij maken ons grote zorgen over de werkdruk bij de Sociale Wijkteams in de komende tijd. Daar hebben wij de afgelopen jaren al veel aandacht voor gevraagd, maar deze werkdruk blijft! Door de inflatie en energiecrisis ontvangen wij nu al signalen dat de zorgvraag behoorlijk toeneemt. Met name ook op het gebied van de lichtere hulpvraag. De financiële dekking zou budget neutraal zijn. Dat is totaal onrealistisch.”

Er wordt voor de regierol van 7 wijkteams € 92.496 uitgetrokken. Dat betekent dat er bijna niks kan worden opgeschaald. Voor de begeleiding wordt er voor 7 teams € 228.780 uitgetrokken. Wij zijn dus niet onder de indruk van de bedragen die worden uitgetrokken tegenover de verzwaring van de taken van het sociale wijkteam.

“Kortom veel taken erbij en veel te weinig geld. Beheersmaatregelen. Als we deze visie aannemen, zal dit op lange termijn ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg van deze stad.” Partij Sleutelstad heeft daarom tegen gestemd.

Leestip: Het Leids Nieuwsblad besteedde vorige donderdag aandacht aan de Sociale Wijkteams en onze inbreng in het daarover. Het artikel is terug te lezen op de blog van Hans Schuurman.