“Stikstofberekeningen Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – Actualiteitsvraag Leidse Ring Noord

Duo-raadslid Ron Derogee heeft vorige week in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een rondvraag gesteld over het nieuws dat de stikstofberekeningen voor de Leidse Ring Noord opnieuw moeten.

Stikstofberekeningen voor Leidse Ring Noord moeten opnieuw” – In het Leidsch Dagblad verscheen 7 december j.l. een artikel met die kop. Daarin valt te lezen dat de Porthos-uitspraak waarin de Raad van State besloot om de vrijstelling van vergunningen wegens stikstofdepositie van tafel te vegen grote gevolgen heeft voor de Leidse Ring Noord, het 155 miljoen euro kostende bereikbaarheidsproject tussen de A4 en A44.

Vanwege de vrijstelling is er volgens het Leiderdorpse college nooit beoordeeld of een natuurvergunning nodig is voor het project. Volgens de krant is dit echter wel aannemelijk: Door de werkzaamheden komt – als niet met volledig elektrisch materiaal gewerkt wordt – teveel stikstof neer in het natuurgebied Meijendel en Berkheide en door het autogebruik eveneens in Kennemerland-Zuid en het Noordhollandse Duinreservaat.

Partij Sleutelstad is erg door dit nieuws geschrokken. Vooral voor de financiële gevolgen. De Leidse Ring Noord is met 155 miljoen verreweg de duurste investering die in Leiden plaatsvindt. De gemeente zelf draagt bijna 90 miljoen euro bij. Vorige maand moest de vaststelling van een bestemmingsplan nog met stoom en kokend water door de raad omdat zelfs één vergadercyclus later aanzienlijke financiële gevolgen kon hebben.

Partij Sleutelstad heeft daarom de volgende vragen:

  1. Zijn de nieuwe stikstofberekeningen nodig voor de gehele Leidse Ring Noord of alleen bepaalde tracédelen? In dat laatste geval: Welke tracédelen?
  2. Wat betekent dit voor de planning van de Leidse Ring Noord?
  3. Wat betekent dit voor de contracten met de reeds geselecteerde aannemers?
  4. Wat zijn de financiële gevolgen? Wordt de Leidse Ring Noord nog duurder?
  5. Als er uitstel komt, wat betekent dit voor de subsidie van de provincie?
  6. Ten slotte: Waarom heeft de raad dit vanuit de media moeten vernemen? Waarom is de raad hier niet rechtstreeks over geïnformeerd?

De verkeerswethouder Ashley North gaf een uitgebreid antwoord op de vragen, waarbij hij per tracédeel de stand van zaken toelichtte.  Het college verwacht vooralsnog dat dit geen effect zal hebben op de planning van het infrastructuurproject omdat hier reeds op is geanticipeerd of omdat stikstofberekeningen nog moesten plaatsvinden. Het volledige antwoord is hier terug te luisteren.