Meer transparantie bij WOZ-taxaties

Landelijk en in Leiden zijn er problemen met de taxatie van de waarde van woningen en bedrijfspanden (WOZ). Van de 3.307 bezwaren die vorig jaar tegen WOZ-taxaties werden ingediend, zijn er maar liefst 1.366 (40%) toegewezen. Deze taxaties zijn bovendien weinig inzichtelijk voor burgers. Nadat we hier eerder samen met VVD en CDA schriftelijke vragen en een rondvraag over hebben gesteld, hebben we samen met de VVD een zienswijze ingediend om de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) aan te sporen tot meer transparantie. Dit voorstel is door de gemeenteraad unaniem aanvaard.

Vorig jaar werden in Leiden maar liefst 3.307 bezwaren ingediend tegen de vaststelling van de waarde van een eigen woning of bedrijfspand (WOZ). Maar liefst 1.366 (40%) daarvan werden toegewezen. De WOZ bepaalt onder andere de hoogte van hoeveel belasting burgers betalen – niet alleen de OZB, maar ook een hele reeks andere belastingen – en de maximaal toegestane huur van een sociale huurwoning. Fouten en een gebrek aan inzichtelijkheid ondermijnen bovendien het vertrouwen van burgers in de gemeente.

De WODC (verbonden aan het ministerie van justitie) heeft recent onderzoek gedaan naar bezwaren tegen WOZ-taxaties en de activiteiten van no cure no pay-bedrijfjes met de conclusie dat gemeentes de kwaliteit en transparantie van taxaties moeten verbeteren. Naar aanleiding daarvan heeft de landelijke Waarderingskamer drie verbeterlijnen aangeraden aan de gemeentelijke belastingdiensten:

  1. Het gaan werken met een verantwoordingsdocument over de uitgevoerde herwaardering van deze WOZ.
  2. Het gaan werken met een modern taxatieverslag, waarmee het makkelijker wordt om te achterhalen wat de redenen voor een bepaalde taxatie zijn, dat in de plaats komt van het huidige statische taxatieverslag dat door burgers eerst opgevraagd dient te worden.
  3. Het bevorderen van informeel contact tussen de uitvoeringsorganisatie en burgers voordat de WOZ waarde definitief wordt vastgesteld via bijvoorbeeld voormeldingen.

In de beantwoording op onze schriftelijke vragen haalde de gemeente en BSGR deze lijnen aan om de WOZ waardering transparanter te maken, maar deze waren nog niet in de meerjarenplannen opgenomen. Met dit amendement sporen we de BSGR extra aan en vragen we om de gemeenteraad regelmatig te informeren over de vorderingen.

De problemen die zich bij de WOZ-taxaties voordoen hebben meerdere oorzaken. Deze komen deels voort uit de wettelijk bepaalde systematiek waarmee de waarde van woningen wordt berekend en deels door de uitvoering door gemeentes. Met dit amendement verdwijnen niet opeens alle problemen, maar hiermee zetten we meer transparantie wel duidelijk op de agenda.