Geen uitbreiding betaald parkeren zonder instemming buurt

Leiden gaat betaald parkeren uitbreiden naar de wijken Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Meerburg en Vlietpoort. Daarmee gaat betaald parkeren in bijna heel Leiden gelden. Partij Sleutelstad is hier geen voorstander van: uitbreiding zou alleen mogen plaatsvinden nadat een buurt hier zelf mee ingestemd heeft.

In de betreffende wijken zelf hebben geen enquêtes, peilingen of een andere vorm van participatie over de invoering van betaald parkeren plaatsgevonden. Laat staan een buurtreferendum. Voor PS is inspraak op deze uitbreiding een vereiste.

Gereguleerd parkeren is soms nodig om de parkeerdruk te beheersen, maar zou pas moeten worden ingezet als andere opties uitgeput zijn. Dat is volgens Partij Sleutelstad (nog) niet het geval. Uit onderzoek in andere steden, zoals door de rekenkamer in Rotterdam, blijkt dat uitbreiding van betaald parkeren vaak objectief bezien niet nodig was om de parkeerdruk te beheersen. Partij Sleutelstad zal bij de kaderbrief een voorstel indienen om een onafhankelijke audit te laten plaatsvinden naar de uitbreiding van betaald parkeren.

Voor de inwoners van de Hoge Mors, Boshuizen, Fortuinwijk, Oostvliet, Klein Cronestein, Meerburg en Vlietpoort is dat helaas te laat. Zij worden nu geconfronteerd met de exorbitante parkeertarieven die eind 2020 door het college zijn ingevoerd zonder hierover inspraak te hebben gehad.