Moties Partij Sleutelstad voor meer gebalanceerd woningaanbod in de Mors

Op 4 april diende Partij Sleutelstad een amendement in bij de notitie van uitgangspunten over Turkooislaan. Helaas is de motie niet door een meerderheid in de raad aangenomen. Wel stemden het CDA en de Christen Unie voor het wijzigingsvoorstel van Partij Sleutelstad. Ook heeft PS een eveneens niet aangenomen motie van het CDA mede ingediend, die beoogde om het getal van 150  woningen in het complex terug te brengen naar 100. Dit om zo een grotere verscheidenheid van het soort woningen te kunnen verkrijgen en minder parkeer- en verkeersdruk op te leveren. Ook is door de raad mede hierom besloten een verkeersonderzoek voor de hele wijk en de toevoerwegen rond de wijk, bijvoorbeeld Dr.Lelylaan, Hoge Morschweg en Haagse Schouwweg, in te stellen.

‘Uitgangspunt is, het woonprogramma te laten bestaan uit 70% sociale huurwoningen en 30% starterswoningen en seniorenwoningen in de vrije sector en/of middenhuur en midden-koop,

Over de gehele linie moeten er in Leiden woningen worden bijgebouwd. Dat betekent naast sociale huurwoningen, ook voldoende vrije sector woningen. Noodzakelijk voor al die woningzoekenden die buiten de sociale huursector vallen, maar ook belangrijk voor de doorstroming die beter op gang moet komen, vooral voor starters die veelal naast de boot vallen en ook vaak scheef blijven wonen. Tegen de achtergrond van het feit dat er in dit gebied (Morsdistrict) al een relatief hoog percentage sociale woningbouw bestaat maar er nu een precair evenwicht is, met de nodige sociale problemen in de wijk, vooral tussen Agaathlaan, Smaragdlaan en Turkooislaan, een evenwicht dat niet doorbroken moet worden, beoogt dit amendement een betere balans in het woonprogramma. Een wens die ook is aangekaart door enkele buurtbewoners. Die ruimte is er in het plan voor de Turkooislaan 131. In de huidige Nota van Uitgangspunten wordt gesproken van uitsluitend sociale huurwoningen, maar is er voor 15% ruimte om het programma anders in te vullen. Wij vinden dat dat  ten bate van de balans in dat complex best verdubbeld kan worden. Daarom wordt door middel van dit amendement ten doel gesteld om naast sociale huurwoningen, ook 30 duurdere woningen te realiseren en daarmee te bouwen voor iedereen. Bovendien zou moeten worden bekeken of een percentage van 10% 55+-woningen zou kunnen zijn.