Nieuwe Statuten partij officieel

Onder toeziend oog van Hans van Dam (l) en Thijs Vos (m) tekent penningmeester Patty Verkuylen bij de notaris de akte voor de wijziging van de Statuten van de partij.

Op maandag 5 januari 2024 zijn de nieuwe statuten van de partij met ondertekening door penningmeester Patty Verkuylen en de notaris officieel ‘verleden’. De gewijzigde Statuten zijn eind vorig jaar op de algemene vergadering door de leden unaniem vastgesteld. De ondertekening is een mooi sluitstuk van een procedure waarin Statuten en reglementen zijn geactualiseerd en in lijn zijn gebracht met de nu vigerende wet- en regelgeving.

De nieuwe statuten zijn hier te raadplegen.