Plesmanlaan 100: Partij Sleutelstad wil gevarieerder woningaanbod met voldoende voorzieningen

Het bouwplan in het voormalige kantoorpand aan de Plesmanlaan 100 wordt de ideale melkkoe van vastgoedbelegger Urban Interest. De belegger heeft definitief fiat gekregen van de gemeenteraad om af te wijken van het minimumpercentage en minimumoppervlakte van sociale huurwoningen, terwijl het aantal voorzieningen tegelijkertijd onvoldoende is. Een amendement van Partij Sleutelstad om nog bij te sturen werd afgeschoten.  

Dat het voormalige kantoor van Aramco wordt getransformeerd tot een woontoren met 420 woningen is een goed idee. Helaas blijkt bij de uitwerking van het bouwplan vooral de belangen van Urban Interest centraal te hebben gestaan, ten koste van (toekomstige) woningzoekenden en de naburige wijk Bockhorst:

  • Woningen worden gereduceerd tot een fastfood-product: Het college heeft de nieuwe instandhoudingstermijnen – periode waarin een woning sociaal of middenhuur moet zijn – eerder niet van toepassing verklaard. Daardoor gelden de oude, veels te korte termijnen. In 2040 staat hier dus waarschijnlijk een bouwblok met 80% dure huur.
  • Nep sociale huur: De sociale huurwoningen zijn met gemiddeld(!) 37m2 extreem klein. Sterker nog: Alle sociale huurwoningen zijn kleiner dan het in het woonbeleid voorgeschreven minimumoppervlakte (45m2). Na 20 jaar mogen ze uitgepond worden en bijzondere doelgroepen hoeven er niet gehuisvest te worden. En dan zijn het er ook nog maar eens 20%.
  • Te weinig voorzieningen: Voor 420 huishoudens zijn er slechts 172 bergingen, 73 parkeerplaatsen en 8 afvalcontainers (terwijl er ook nu al een afvalprobleem is).

Fractievoorzitter Thijs Vos: “Het cashcow-gehalte druipt van het project af. Er worden veel hele kleine woningen gebouwd met onvoldoende voorzieningen op het gebied van parkeren, groen, bergingen en speelgelegenheid. Voor 420 huishoudens komen er slechts 172 bergingen, 73 parkeerplaatsen en 8 afvalcontainers. Bij gebrek aan voldoende voorzieningen is het gevaar dat de nieuwe bewoners die maar moeten zoeken in de omringende wijken, ten koste van ieders woonkwaliteit.”

Partij Sleutelstad diende in de raad daarom een amendement in om het aantal woningen terug te brengen van 420 naar 320 (met behoud van massa en volume) in combinatie met de eis dat 20% van het woningoppervlakte sociale huur dient te zijn. Daardoor ontstaat een bouwplan met grotere woningen – geschikt voor een bredere groep Leidenaren – en een passend voorzieningenniveau. Het amendement werd helaas afgewezen.