Oneigenlijke drempels bij indiening burgerinitiatieven!

Partij Sleutelstad wil opheldering van het college over de oneigenlijke drempels die gemeente hanteert voor het indienen van burgerinitiatieven: op het platform doemee.leiden wordt namelijk een drempel gehanteerd die niet ontleend wordt uit de door de raad vastgestelde regels en is maar liefst 10x zo hoog als de oude drempel. Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Op 16 juni 2019 is de participatie- en inspraakverordening vastgesteld door de gemeenteraad. Hier is ook de uit 2005 daterende Verordening Burgerinitiatief in geïntegreerd. Met het burgerinitiatief kunnen Leidse burgers een eigen plan c.q. voorstel voorleggen aan de gemeenteraad, die daar een besluit over dient te nemen. Voor burgerinitiatieven waren 10 handtekeningen voldoende; in 2019 is deze drempel zelfs in het geheel afgeschaft om het middel nog laagdrempeliger te maken. Een mooi, laagdrempelig, helaas onderbenut middel dus om burgers meer inspraak te geven in de politiek.

Inmiddels is het ook mogelijk om via het platform doemee.leiden.nl een burgerinitiatief te uploaden. Andere deelnemers van het platform kunnen reageren op het plan en bij 300 stemmen wordt het in de raad geagendeerd. Dat is een mooie stap waar de fractie van Partij Sleutelstad erg tevreden mee is en die ze eerder zelf ook heeft aangedragen bij de wethouder, maar tot onze grote verbazing wordt er op het platform echter een drempel van 300 steunbetuigingen binnen 90 dagen gehanteerd. Deze drempel is niet ontleend aan de verordening. Feitelijk komt het neer op een verdertigvoudiging van de oorspronkelijke drempel.

Partij Sleutelstad heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om hier opheldering over te krijgen.