Pamflet: De Leidse Zomer!

Maandag 25 mei is het pamflet De Leidse Zomer gelanceerd. Het pamflet is gezamenlijk door zes Leidse partijen opgesteld en roept op tot een levende én verantwoorde zomer met veel bruisende activiteiten die op gepaste wijze wel kunnen. Uitgangspunt moet zijn wat met aanpassingen wel kan en niet wat niet. Daarmee ondersteunen we tevens onze zwaar door de Coronacrisis getroffen ondernemers. Partij Sleutelstad draagt hier uiteraard met veel enthousiasme aan bij.

Door het Corona-virus hebben we afgelopen maanden een moeilijke tijd achter de rug. Naast de volksgezondheid, heeft dit ook een grote belasting op onze manier van leven, de economie en de inkomsten van ondernemers. Hoewel het Corona-virus steeds meer lijkt te worden ingebouwd en de maatregelen gefaseerd worden afgebouwd, blijft de impact groot. Veel Leidenaren gaan daarom niet op vakantie. Aankomende vakantie kunnen we echter wel op aangepaste wijze en met creatieve oplossingen verantwoord op pad in eigen stad.

En dat kan! Op initiatief van D66 en met ondersteuning van GroenLinks, VVD, CDA en Partij Sleutelstad, is het pamflet De Leidse Zomer uitgebracht. Hierin doen we voorstellen om op gepaste wijze leuke en gezellige activiteiten mogelijk te maken. Te denken valt aan een buitenbar, het draaien van films in de buitenlucht, pop-up initiatieven met sport en bewegen of een stadsstand van De Vliet.

Om dit mogelijk te maken zijn wel een aantal aanpassingen nodig, zoals het verkorten van procedures, verruimen van terrassen en het meer spreiden van activiteiten over de stad en niet alleen in de Binnenstad. Er is bovendien meer ruimte nodig: dat kan gerealiseerd worden door op tijdelijke basis autoverkeer in een deel van de binnenstad te weren en in uitzonderlijke situaties kunnen ook parkeerplaatsen worden opgeheven. Dit geldt enkel voor de zomermaanden juni, juli en augustus.

Het plan is een startschot. De zes partijen roepen de wethouder op om hiermee aan de slag te gaan en ondernemers en anderen om met voorstellen te komen die passen bij De Leidse Zomer.

Lees het pamflet: https://partijsleutelstad.nl/wp-content/uploads/2020/08/Leidse-zomer-voorstel-D66-PvdA-GL-CDA-PS-en-VVD-mei2020.pdf