Nieuwe Bestuursleden

Tijdens de digitale algemene ledenvergadering (ALV) op 22 mei zijn Edgar van Lokven en Thijs Vos met algemene stemmen benoemd tot bestuursleden van de vereniging. Edgar, op dit moment kernlid van de Werkgroep Energietransitie en Duurzaamheid, gaat zich als algemeen bestuurslid bezighouden met communicatie en organiseren van politieke activiteiten, het toewerken naar het verkiezingsprogramma en het faciliteren van de werkgroepen. Thijs gaat naast het fractie-assistentschap ad interim de functie van secretaris vervullen.

Binnen het bestuur waren een aantal vacatures ontstaan door het verstrijken van de statutaire bestuurstermijn van Maarten Kersten en het terugtreden van secretaris Jannie Cambier. Maarten gaat zich vanaf nu weer volledig richten op het fractievoorzitterschap en raadslidmaatschap; Jannie blijft actief in de werkgroep Stedelijke Ontwikkeling.

Dick Wortel (thans vice-voorzitter en secretaris) zal binnen het bestuur het waarnemend voorzitterschap op zich nemen.