Partij Sleutelstad bij verkiezingsgesprek-aan-tafel over kunst, cultuur & onderwijs

PS  over kunst en cultuur in cultureel Gesprek-aan-Tafel  t.g.v. verkiezingen 

Na een jaar van “gesprekken aan tafel”, die in afgelopen jaar in heel Leiden hebben plaatsgevonden met zomaar wijkbewoners, geïnteresseerden, professionele specialisten e.a. vond zaterdag 17 maart in BplusC in de Nieuwstraat een verkiezingsgesprek-aan-tafel plaats over de toekomst van kunst en cultuur in Leiden. Er waren vier thema’s met steeds 12 verschillende deelnemers. Partij Sleutelstad nam deel aan twee van de gesprekken. Het eerste gesprek was eigenlijk  “deel 2” van het radiogesprek in het vaste zaterdagse cultuurprogramma “cultuur071” van radio Sleutelstad, waaraan de PS twee weken geleden al deelnam samen met de helft van de politieke partijen. Zaterdag kwamen de overigen aan bod en dat is te zien op de site van Sleutelstad.nl (of FM). 

Het tweede gesprek van 17 maart ging over kunst en onderwijs. PS stelde , net als de kunstenaars en onderwijsmensen aan tafel, dat cultuureducatie al op basisschoolleeftijd moet beginnen. En dit niet té
vrijblijvend, in de vorm van af en toe een workshop elders, maar  structureler. Er schijnt altijd veel geld over te blijven in het jeugdcultuurfonds. 

Een goed idee lijkt het PS en een aantal andere deelnemers om ouderparticipatie op scholen te stimuleren en te coördineren, waardoor de talenten van ouders, ook juist van ouders met een niet Nederlandse achtergrond, tot bloei kunnen komen, bijvoorbeeld op het ambachtelijke vlak.
Twee kennismanagers van de organiserende Amsterdamse instelling Bureau & MAES gaan hiermee aan de slag voor een nader evaluatie- en formatie-gesprek , dat over dit en andere thema’s in april zal worden gehouden. 

Partij Sleutelstad sloot zich vervolgens helemaal aan bij een suggestie om alle kinderen in de gelegenheid te stellen om kunst te maken ! En niet alleen ernaar te kijken. Immers, creatief denken bespoedigt leren in het algemeen en bevordert daarmee kennisopname in alle andere vakken . Ook ziet de PS wel wat in een voorstel tot het instellen van een kinder-cultuurpas, vergelijkbaar met de jeugd-sportpas, waarmee elk kind naar workshops kan gaan. De PS benadrukte in het gesprek het aspect dat álle kinderen inderdaad de kans moeten krijgen om kunsteducatie in de vorm van ‘zelf maken’ te krijgen, juist ook de zogenaamd niet-getalenteerden, omdat je kinderen zo prachtig kunt bevestigen in wie ze zijn,  door ze kunst te laten maken. Ze staan dan vaak (zo is de ervaring van onze vertegenwoordigster, de kunstdocente Ricarda Zielonka) zelf verbaasd van wat zij kunnen. Er kan van de expertise in het kunstverzamelgebouw op de Haagweg 4 gebruik worden gemaakt. Overigens zijn er zoveel docenten beeldende vorming, die niet aan de bak komen, namelijk al die kunstenaars, die van kunst scheppen alleen niet kunnen leven. Het is dan moeilijk om in het onderwijs (middelbaar) een baan te krijgen. Kunstenaars hebben de bevoegdheid om ook op basisscholen les te geven. Zij kunnen als ZZP’er op scholen worden ingehuurd zonder dat daar een paedagoog bij moet zijn,  zoals wél het geval is als een middelbare school kunstenaars zonder bevoegdheid inhuurt. Dit hoeft misschien niet voor het hele jaar per school,  maar slechts voor een aantal weken te gebeuren, afhankelijk van
hoeveel geld in het jeugdcultuurfonds zit. Het moet dan ook weer in het lesprogramma van een school passen, maar daar zitten onzes inziens sowieso altijd nog vrij te besteden uren in.

Ons voorstel: een bronzen standbeeld van Rembrandt op de Beestenmarkt