Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stellen vragen over ontbreken geleidestrook tijdens werkzaamheden Stationsgebied

© Jan Tolsma

Partij Sleutelstad heeft samen met de ChristenUnie en Partij voor de Dieren vragen gesteld over het ontbreken van een geleidestrook tijdens de werkzaamheden in het Stationsgebied. Het bestaande ribbelpad is namelijk weggehaald, zonder dat er een tijdelijk alternatief voor is teruggekomen. De drie partijen hechten er aan dat de mobiliteit van visueel beperkten ook tijdens de werkzaamheden geborgd zijn en hebben het college gevraagd om met extra vaart een tijdelijke geleidestrook aan te leggen. Dat is per [datum] uiteindelijk ook gebeurd.

In het kader van de bouw van De Geus vinden sinds begin oktober werkzaamheden op het Stationsplein. De gehele zijde aan de Lorentztoren is daardoor opengebroken met als gevolg dat het geleidepad voor visueel beperkten is komen te vervallen. In plaats van direct bij aanvang een ribbelpad aan de zijde van de Jumbo te realiseren is hier is hier pas na de start van de werkzaamheden mee begonnen. Een week voor het stellen van de vragen is hier bovendien opeens mee gestaakt: het pad eindigde daardoor in gestalde fietsen.

Op initiatief van lijsttrekker Thijs Vos hebben Partij Sleutelstad, ChristenUnie en Partij voor de Dieren daarom de handen in een geslagen. In een set technische vragen willen zij weten waarom er niet direct een alternatief ribbelpad is aangelegd en dringen zij aan op vaart met het alsnog aanleggen van de geleidestrook. De drie partijen willen ook weten waarom klachten van de wijkvereniging Stationsgebied niet in behandeling worden genomen.

De vragen van het trio hadden direct resultaat: later diezelfde week is de rest van de geleidestrook alsnog aangelegd. In de beantwoording, die inmiddels ingehaald was door het afronden van de geleidestrook, gaf het college aan dat de werkzaamheden vertraagd waren door een te late levering van materialen. Opvallend is dat de gemeente stelt dat ze pas op 23 oktober klachten van de wijkvereniging heeft ontvangen en die direct in behandeling heeft genomen; de wijkvereniging had namelijk al eerder meermaals aan de bel getrokken bij de gemeente.