Partij Sleutelstad: ‘Geef Leidenaars invloed op toekomst Leidens Ontzet’

Leidenaars moeten invloed hebben op de toekomst van Leidens Ontzet. Daar drong raadslid Eli de Graaf afgelopen donderdag op aan toen de gemeenteraad zich boog over het feest der feesten.

Vanwege de toenemende drukte wil het stadsbestuur de viering van Leidens Ontzet anders organiseren dan voorheen, waarbij het feest meer gespreid is over de stad. Concreet betekent dit dat in de Binnenstad alleen nog kleine evenementen mogelijk zijn en dat tegelijkertijd een groot jongerenfeest in park Matilo wordt georganiseerd.

De commissie Werk & Middelen zou zich aanvankelijk afgelopen donderdag inhoudelijk over de aanpassingen buigen, maar door het collegeplan een week voor het zomerreces naar de raad werd gestuurd kon het pas een maand voor 3 oktober zelf in de commissie worden besproken. Daardoor was het voor de aanstaande viering überhaupt niet meer mogelijk voor de raad om iets te veranderen. In plaats daarvan werd door VVD en D66 een motie ingediend om de aanstaande viering tijdig te evalueren en de opzet van de viering in 2023 uiterlijk in mei voor te leggen aan de raad, zodat er dan wel nog ruimte is om daar iets van te vinden.

Partij Sleutelstad steunt het voorstel voor een tijdige evaluatie. Daarbij is het voor ons erg belangrijk dat Leidenaren, ondernemers en wijkverenigingen actief worden betrokken bij aanpassingen aan de viering van Leidens Ontzet.