Partij Sleutelstad in stemwijzer Oostvlietpolder: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.”

Vandaag is de eerste kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen gepubliceerd. De Vrienden van de Oostvlietpolder hebben de programma’s van de twaalf deelnemende partijen uitgeplozen om hun standpunten op een rij te zetten. Ons standpunt daarover is klip en klaar: “De Oostvlietpolder blijft groen en mag niet worden bebouwd.🍀 

De Oostvlietpolder is de laatste open polder in Leiden en is daarmee van grote ecologische, recreatieve en landschappelijke waarde. Dat moet zo blijven. Als één van de weinige partijen heeft Partij Sleutelstad zich in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van de Oostvlietpolder als openbaar groen: Wij verzetten ons tegen plannen om van de polder een #bedrijventerrein of #woonwijk te maken.

U kunt de kieswijzer over de Oostvlietpolder hier raadplegen en het verkiezingsprogramma hier.