Referendum over van het gas af gaan? – Reactie Lijsttrekker Thijs Vos bij Omroep Sleutelstad

Een referendum over een #aardgasvrij Leiden? Omroep Sleutelstad en het Leidsch Dagblad rapporteerden gisteren over de voorbereidingen voor een referendum over de transitievisie warmte (hoe Leiden van het gas af gaat). Partij Sleutelstad juicht een referendum over het van het gas afgaan van harte toe en zal een eventueel referendumverzoek volmondig steunen.

Partij Sleutelstad vindt dat over een dergelijk ingrijpend besluit als hoe we van het gas af gaan de Leidenaar een stem verdient. De afgelopen maanden heeft Partij Sleutelstad met verschillende organisaties in de stad oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijk referendumverzoek.

De inmiddels door de Leidse referendumkamer ontvangen “vooraankondiging van een referendum” is overigens niet door of namens Partij Sleutelstad ingediend; wij zullen het eventuele referenduminitiatief echter zeker met raad en daad ondersteunen.

Lijsttrekker Thijs Vos gaf gisteren bij Nieuws071 een toelichting op de betrokkenheid van Partij Sleutelstad bij het mogelijke referendum: