Partij Sleutelstad: Informeer Leidenaren proactief over kwijtscheldingsmogelijkheden lokale lasten

Partij Sleutelstad zal tijdens de laatste raadsvergadering van deze collegeperiode op 10 maart een motie VOD indienen waarin het college wordt opgeroepen om Leidenaren met een laag inkomen actief te informeren over het aanvragen van kwijtschelding van de ‘gecombineerde aanslag’ die afgelopen week bij iedereen op de deurmat is gevallen. Op deze manier wil Partij Sleutelstad voorkomen dat de financiële zorgen van Leidenaren met een laag inkomen nog groter worden. De mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen is lang niet bij alle Leidenaren in de doelgroep bekend.

Kandidaat-raadslid Eli de Graaf wijst erop dat “door de coronacrisis, de explosief gestegen energieprijzen, de huurstijgingen en de almaar duurder wordende boodschappen veel Leidenaren aan het eind van de maand geen geld meer overhouden”. Zijn zorg betreft niet alleen Leidenaren met een uitkering of een laag inkomen uit werk maar zeker ook de inwoners met een wisselend inkomen op minimumniveau (zoals veel zzp’ers) die niet vanzelfsprekend bij de gemeente in beeld zijn.

Voor iedere Leidenaar zijn de lokale lasten in de afgelopen collegeperiode fors gestegen maar voor huurders is die stijging zelfs opgelopen tot 40%. Hoewel Leiden de ruimst mogelijke kwijtscheldingsregeling heeft is volgens De Graaf lang niet iedereen uit de doelgroep daarvan op de hoogte. Met de motie roept Partij Sleutelstad het college dan ook op om alle Leidenaren actief en proactief te informeren over de mogelijkheden om bij een laag inkomen kwijtschelding van de lokale lasten aan te vragen.