Partij Sleutelstad spreekt zich uit tegen tweerichtingsverkeer bussen op de smalle Morsweg

Partij Sleutelstad maakt zich grote zorgen over de voornemens van de gemeente om bussen in twee richtingen over de smalle Morsweg te laten rijden. De verkeersproblemen rond bussen in de Binnenstad mogen niet afgewenteld worden op andere wijken zoals Transvaal. Middels een motie VOD heeft Partij Sleutelstad het college gemaand om richting de provincie geen steun uit te spreken voor de verplaatsing van het busverkeer naar de Morsweg totdat de raad zich hier weloverwogen voer heeft kunnen uitspreken.

De huidige OV-concessie voor busverkeer in onze regio loopt over een paar jaar af. In het kader van de Autoluwe Binnenstad en een aantrekkelijke aanlooproute naar de Binnenstad via de Stationsweg en Steenstraat wil het busverkeer zoveel mogelijk uit de Binnenstad weren. In de voorkeursoptie van het college zou ongeveer de helft van de bussen over de smalle Morsweg gaan rijden – in twee richtingen. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment onderzocht, maar dat beperkt zich tot bureaustudies. De praktijkproef is op de lange baan geschoven.

Partij Sleutelstad is tegen deze variant. De Morsweg is een zeer smalle en ook onveilige weg. Dat eerste werd ook benadrukt in een quickscan die eerder in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Fietsers moeten het doen met een suggestiestrook van 1 meter 10. En dan willen er ook nog wel eens auto’s uit de parkeervakken steken. Ruimte om de rijbaan te verbreden is er niet.

Blijkens antwoorden op onze schriftelijke vragen moet de gemeente waarschijnlijk nog vóór de zomer haar wensen en bedenkingen voor de nieuwe concessie moet doorgeven aan de provincie Zuid-Holland. Door de korte termijn wordt de gemeente hierover niet meer betrokken.

Partij Sleutelstad heeft daarom een motie VOD voorgelegd aan de commissie LB waarin het college gemaand wordt om geen steun uit te spreken voor de verplaatsing van het busverkeer naar de Morsweg totdat de raad op basis van de uitkomsten van het onderzoek een afgewogen keuze heeft kunnen maken. Hoewel er geen meerderheid was voor de motie is door het college wel toegezegd dat de onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk zullen worden gedeeld en door de commissie LB besloten dat het onderwerp direct wordt geagendeerd – indien nodig met het oog op de deadline wordt een spoedvergadering bijeengeroepen.

De raad zal zich hiermee kort na de verkiezingen kunnen buigen over busverkeer op de Morsweg. Wat Partij Sleutelstad is de keuze duidelijk: de verkeersproblemen in de Binnenstad mogen niet afgewenteld worden op Transvaal. Wij zijn daarom tegen busverkeer in twee richting op de Morsweg.