Partij Sleutelstad, PvdD en SP stellen vragen over nieuw plan Roomburgerpark

© Stichting Vrienden van het Roomburgerpark

Raadsleden van Partij Sleutelstad, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren hebben technische vragen gesteld n.a.v. de Collegebrief over de uitbreiding van de hockeyclub. In de brief komt opnieuw een voorstel voor om de hockeyclub te laten uitbreiden in het Roomburgerpark en de tennisclub te laten verhuizen naar het huidige Trigonterrein. De wethouder heeft hier reeds zijn voorkeur over uitgesproken. De vragen gaan over de effecten op het groen in het Roomburgerpark, over de financiën en over de gevolgen voor de omwonenden van het Trigonterrein.

Duo-raadslid Thijs Vos licht toe: “Wij waren erg verbaasd dat er in de brief van het College weinig gevolgen voor groen in het park lijken te zijn terwijl anderen zeggen dat er ca. 70 bomen verdwijnen. Dat is niet met elkaar te rijmen. Om een goed besluit te nemen moeten wij beschikken over betrouwbare informatie. In de brief lijken belangrijke gevolgen van deze effecten niet genoemd te worden.”

De technische vragen en beantwoording daarvan zijn hier te vinden.