Partij Sleutelstad wil duidelijkheid over totstandkoming participatierapport

In een notitie aan de raad heeft een aantal van de bevraagde participatiedeelnemers stevige kritiek geuit op het eindrapport van het  onderzoek naar participatie in Leiden. Volgens omwonenden van de woonunits in de Verdamstraat (waarvan het participatietraject één van de casussen was) rammelt het rapport flink. Het rapport zou op verzoek van het college volledig herschreven zijn en diverse onjuistheden bevatten over hun. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden. Platform31 en het college ontkennen deze beschuldigingen. Om helderheid te krijgen wil Partij Sleutelstad dat inzage wordt gegeven in de concept-rapportage.

Op 9 september wordt het rapport besproken in de raadscommissie LB.