Partij Sleutelstad stelt goudgerande topsalarissen die betaald worden met Coronagelden aan de kaak

Vorige week boog de gemeenteraad zich over het voorstel “Social Impact Team”, waarmee de gemeente komende twee jaar 2,5 miljoen uitgeeft om de schadelijke gevolgen van de Corona-lockdown op te vangen. Uit spitwerk van duo-raadslid Famke Güler blijkt echter dat daarvan bijna zes ton wordt ingezet voor de salarissen van 2,2 FTE aan ambtenaren. Partij Sleutelstad vindt het schandalig dat de gemeente zoveel geld dat bedoeld is voor Leidse burgers en ondernemers die het zwaar hebben wordt ingezet om exorbitante topsalarissen mee te dekken.

Het raadsvoorstel “Social Impact Team” heeft als doel om de schadelijke maatschappelijke en economische gevolgen van de Corona-lockdown tegen te gaan. Daarvoor wordt 2,5 miljoen euro uit de reserve sociaal domein ingezet om zaken als gelijke kansen, geldzorgen en de fysieke en mentale gezondheid van Leidenaren op orde te brengen.

Net als andere partijen juichen wij het toe dat de gemeente met dit plan actie onderneemt tegen de grote sociale en economische gevolgen van de lockdown. Waar wij echter grote moeite mee hebben is dat maar liefst een vijfde van het budget (570,728) wordt besteedt aan personeelskosten. Hoewel het hier gaat om slechts 2,2 FTE voor twee jaar loopt dit bedrag bijna even hoog op als het budget dat voor fysieke/mentale gezondheid is gereserveerd.

Alsof het nog niet erg genoeg is dat uit budget dat bestemd is voor zorg, ondersteuning en armoedebestrijding zulke hoge salarissen worden betaald, blijkt uit toelichting van de wethouder ook nog eens dat het hier niet eens gaat om de inhuur van externen of het aanstellen van nieuw personeel, maar om salarissen van ambtenaren die al in dienst zijn van de gemeente te betalen.

Partij Sleutelstad is van plan om in de toekomst nog verder te spitten in de financiering van exorbitante topsalarissen bij de gemeente Leiden.