Amendement aangenomen: Periode waarin referendum kan worden ingediend wordt niet ingekort

Goed nieuws! De gemeenteraad heeft ingestemd met een wijzigingsvoorstel van Partij Sleutelstad om de termijn waarin een inleidend verzoek voor een referendum niet in te korten. Daarmee blijven zowel de huidige periode waarin een referendum kan worden aangevraagd als het aantal handtekening dat daarvoor nodig is gehandhaafd.

Regelmatig doen tegenstanders en critici van het referendum in de Leidse gemeenteraad voorstellen om het lastiger te maken om referenda aan te vragen. Bij eerdere besprekingen werden er al suggesties gedaan om het aantal handtekeningen te verhogen of het aantal weken waarin een handtekening kan worden gezet gedaan. Hoewel deze suggesties niet tot concrete aanpassingen leidden werd op verzoek van het college wel op het allerlaatste moment een voorstel in het raadsvoorstel verwerkt om de deadline waarin een inleidend referendumverzoek kan worden ingediend met een week te vervroegen.  

Een amendement van Partij Sleutelstad moest aan de pas komen om deze inperking van de mogelijkheid om een referendum aan te vragen te schrappen.