Partij Sleutelstad stelt vragen over falende participatie bij bouwproject Watergeuskade

© Bewonersbelangen Watergeuskade

Partij Sleutelstad heeft afgelopen maand schriftelijke vragen gesteld aan het college over de participatie bij het bouwproject Watergeuskade aan de Zoeterwoudse Weg in de wijk Cronestein. Sinds een nieuwe projectontwikkelaar het project heeft overgenomen worden buurtbewoners opnieuw niet betrokken: de ruimte tot inspraak beperkt zich tot het soort struiken, er wordt teruggekomen op eerdere afspraken en buurtbewoners zijn maandenlang niet geïnformeerd, terwijl uit WOB-verzoeken blijkt dat er wel intensief contact tussen gemeente en ontwikkelaar plaatsvond. De voorzitter van de wijkvereniging Cronestein kenschetste het in een emotionele inspraakreactie als schijnparticipatie. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente ingrijpt.

In Leiden verrijzen de komende jaren vele nieuwbouwprojecten. Ondanks dat daarbij het adagium ‘samen maken we de stad’ wordt gebruikt verloopt het betrekken van bewoners in de praktijk met grote regelmaat problematisch. Dat werd pijnlijk geïllustreerde door de indringende inspraakreactie van de wijkvereniging Cronestein in de commissie SO op 19 mei 2022 over de ‘schijnparticipatie’ bij het bouwproject Watergeuskade.

De Watergeuskade verrijst langs de Zoeterwoudseweg, grenzend aan de laagbouwwijk Fruitbuurt, op de plaats van de huidige bedrijventerreinen. Nadat de raad op 17 december 2019 de Nota van Uitgangspunt vaststelde liep het participatietraject, waarvan het niveau door de raad was verhoogd tot de trede ‘adviseren’, aanvankelijk voorspoedig: de ontwikkelaar Van Rhijnbouw zocht de dialoog met bewoners, stelde zich proactief op en stelde zelfs budget beschikbaar voor de inhuur van experts door de bewoners.

Dat veranderde toen het project overging naar een andere ontwikkelaar: FSD. Nadat de bewoners eerst driekwart jaar niet geïnformeerd waren, stelde FSD zich volgens de bewoners vervolgens zeer afstandelijk en weinig geïnteresseerd in de belangen en wensen van de bewoners op, waarbij terug werd gekomen op de eerst met Van Rhijnbouw bereikte afspraken en compromissen. Terwijl de raad nog nadrukkelijk besloten had om het participatieniveau te verhogen naar de trede ‘adviseren’, beperkt de invloed van bewoners zich inmiddels tot de soort struiken.

Uit de 360 WOB-stukken die de bewoners hebben opgevraagd komt inderdaad naar voren dat er intensief contact heeft plaatsgevonden tussen de gemeente en de ontwikkelaar FSD, terwijl bewoners in dezelfde periode niets hoorden. De bewoners concluderen voorts uit de WOB-stukken dat het plan inmiddels al in kannen en kruiken is.

Lees hier de door ons gestelde vragen terug.