Gemeente sjoemelt met parkeernorm Turkoois; Partij Sleutelstad wil dat alle plaatsen alsnog op eigen terrein worden gerealiseerd

© Hans Schuurman

Bij het bouwproject Turkoois komen een kwart minder parkeerplaatsen dan de parkeeropgave vereist. Via een juridisch uitzonderingsgrond worden 21 parkeerplaatsen van de parkeernorm afgetrokken die al door bestaande faciliteiten worden gebruikt. Bewoners zullen echter nooit van deze plaatsen gebruik kunnen maken omdat zij zijn uitgesloten van een parkeervergunning. Het resultaat: slechts 0,45 plaatsen per huishouden. Partij Sleutelstad vindt dit een kwalijke zaak en dient vanavond in de gemeenteraad een voorstel in die vereist dat de gehele parkeeropgave alsnog op eigen terrein wordt gerealiseerd.

Aan de Turkooislaan verrijzen 134 nieuwe woningen, waarvan er 85% sociale huur en 15% middelhuur zijn. Het gaat om de sociale huurwoningen die eerder uit project De Ananas zijn gehaald. Hoewel Partij Sleutelstad liever ziet dat gemengd gebouwd wordt (35%/35% sociaal/middelduur), is Partij Sleutelstad erg blij dat middels dit project een groot aantal corporatiewoningen worden gerealiseerd. Daar is immers een groot tekort aan en in dit geval komen ze ook in handen van een corporatie, waardoor ze niet na 20 jaar al weer verkocht worden.

Toch gaat dit project ook gepaard met een lelijke juridische kunstgreep die toekomstige bewoners benadeeld. Zoals bij ieder project geldt ook hier een bepaalde parkeernorm. Bij Turkoois gaat het om 82 parkeerplaatsen (op 134 woningen), die op eigen terrein gerealiseerd moet worden.

De oude parkeerverordening, die nog van toepassing is op dit project, staat het echter toe om straatparkeerplaatsen die door bestaande faciliteiten worden gebruikt af te trekken van de parkeernorm (‘salderen’). Het idee is dat deze plaatsen al gebruikt worden en dat er daarom minder plaatsen op eigen terrein hoeven te worden gerealiseerd. In het gebied rond Turkoois wordt echter binnenkort betaald parkeren ingevoerd. Toekomstige bewoners zijn uitgesloten van parkeervergunningen en zullen dus nooit van deze plaatsen gebruik kunnen maken. Het gaat in feite om fantoomparkeerplaatsen.

Partij Sleutelstad vindt dit een kwalijke zaak en zal vanavond een amendement indienen waarmee afgedwongen wordt dat de volledige parkeeropgave van 82 plaatsen alsnog op eigen terrein worden gerealiseerd. Ook sociale huurders hebben immers binnen het redelijke recht op een parkeerplaats.