Partij Sleutelstad stelt vragen over lage bekendheid wijkambassadeur en energiecoaches

© Gemeente Leiden

Maar een klein deel van de Leidenaren is bekend met de wijkambassadeurs, energiecoaches en informatiewebsite gagoed.nl, terwijl het juist nu belangrijk is dat Leidenaren de weg weten te vinden voor advies over energiebesparing. Daarom heeft Partij Sleutelstad hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Omroep sleutelstad.nl publiceerde vorige maand een artikel  over de stand van zaken rond de energietransitie in Leiden. Hierin komt naar voren dat slechts 18% van de Leidenaren bekend is met de wijkambassadeurs en energiecoaches, die Leidenaren adviseren en informeren over het besparen van energie. Voor de website gagoed.nl is dit zelfs slechts 11%. Hoewel een toenamen ten opzichte van 2019 (toen ging het om 11% resp. 9%), blijft dit laag. Zeker in een tijd waarin energieprijzen onbetaalbaar worden en de rijksoverheid draalt met structurele oplossingen te komen is het extra belangrijk dat Leidenaren weten waar ze advies kunnen krijgen over het verlagen van hun energieverbruik.

Daarom hebben we het college gevraagd om een verklaring voor dit lage percentage, of er verschillen zijn tussen buurten en wat er tot nu toe gedaan is om de bekendheid van de wijkambassadeurs en energiecoaches te vergroten. Daarbij roepen we het college op om naar een forse vergroting van de bekendheid van wijkambassadeurs, energiecoaches en gagoed.nl toe te werken.