Partij Sleutelstad stelt vragen over participatie bij woningbouwplannen Leiden Noord

Weergave van (bouw)plannen in Leiden Noord. © Gemeente Leiden

Partij Sleutelstad wil dat bewoners en belanghebbenden actief worden betrokken bij de woningbouwplannen in Leiden Noord Oost. Duo-raadslid Patty Verkuylen heeft daarom afgelopen donderdag actualiteitsvragen gesteld aan het college nadat bleek dat het burgerinitiatief Heel Noord, één tuin! nog niet is betrokken bij deze plannen, terwijl 8 oktober wel al de eerste concept-gebiedsvisie wordt gepresenteerd.

Rond de Willem de Zwijgerlaan komen er in de aankomende jaren vele woningen bij. In de aanloop naar de verkiezingen heeft het burgerinitiatief “Heel Noord, één tuin!” mooie en goede ideeën gepresenteerd voor het integraal aanpakken van deze plannen.

De wethouder heeft in de commissievergadering op 28 juni toegezegd dat hij in gesprek zou gaan met het burgerinitiatief en zou nagaan of hun ideeën meegenomen zouden kunnen worden.

Komende weken worden de plannen voor de eerste percelen gepresenteerd, maar er heeft nog steeds geen gesprek tussen de wethouder en het burgerinitiatief plaatsgevonden. Het burgerinitiatief is zelfs niet uitgenodigd voor de participatie.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Waarom is er nog niet gesproken met het burgerinitiatief Leiden Noord?
  2. Is de wethouder bereid alsnog in gesprek te gaan met het burgerinitiatief, zoals toegezegd is en hen te betrekken bij de participatie over de projecten?
  3. Zo ja, kan in deze participatie integraal gekeken worden naar de ontwikkelingen in Leiden Noord, i.p.v. per los project?

In zijn antwoord gaf bouwwethouder Julius Terpstra aan dat in het huidige stadium de huurders en eigenaren van de corporatiewoningen die worden vervangen worden betrokken. Andere belanghebbenden, waarvan het burgerinitiatief, worden pas op een later moment betrokken. Daarbij zei hij toe dat de gebiedsvisie die 8 oktober wordt gepresenteerd enkel een concept is en er ruimte is om deze nog aan te passen.

Partij Sleutelstad zal deze toezeggingen kritisch blijven volgen.