Stadsbestuur gaat winkelwagenoverlast Zuidwest harder aanpakken n.a.v. vragen Partij Sleutelstad

Winkelwagens die klakkeloos worden achtergelaten op straat, tussen bosjes of in het water. Het is in veel wijken rond winkelcentra een grote ergernis waar weinig tegen gedaan wordt. Naar aanleiding van klachten van bewoners heeft Partij Sleutelstad onlangs vragen gesteld over winkelwagenoverlast in de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk. In reactie daarop heeft de burgemeester aangekondigd supermarkten die het verbod niet handhaven te beboeten.

De rondvraag werd tijdens de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 29 september gesteld.

In de Gasthuiswijk en de Fortuinwijk slingeren de laatste tijd weer veel winkelwagens van de Luifelbaan rond. Het probleem is niet nieuw en ook niet uniek voor Zuidwest, maar lijkt wel weer toe te nemen. Zo bevinden zich bijvoorbeeld in de sloot tussen de AH XL en de Churchilllaan meerdere wagentjes.

Van bewoners begrijpen wij dat er vaak gemeld wordt, maar dat vervolgens naar de eigenaar wordt verwezen. In de praktijk blijven de wagentjes vaak lang staan. En zodra een wagentje wordt opgeruimd, slingert er binnen no time weer een nieuw wagentje rond.

  1. Herkent het college dit probleem?
  2. Klopt het dat de gemeente niet zelf optreedt tegen de rondslingerende winkelwagens, maar alleen de eigenaar aanspreekt?

Begin dit jaar heeft de gemeente een verbod ingesteld op het onbeheerd achterlaten van winkelwagens. Zowel eigenaren als gebruikers zijn verantwoordelijk.

  1. Is de burgemeester het met ons eens dat het verbod tot nu toe geen succes is?
  2. Welke sanctie staat er op het overtreden van het verbod? Hoe vaak worden er ongeveer sancties uitgedeeld?
  3. Heeft de gemeente de winkeleigenaren al voor de overlast aangesproken? Zo nee, is ze bereid om dit alsnog te doen?
  4. Is het college bereid om zelf ook intensiever te handhaven?

Bij monde van de burgemeester erkende het college dit probleem. Volgens de burgemeester heeft de gemeente de supermarkten al meerdere malen gevraagd het verbod op het achterlaten van winkelwagens te handhaven. Nu dat niet of onvoldoende gebeurd, is de gemeente voornemens om over te gaan tot het inzetten van een ‘last onder dwangsom’.

Partij Sleutelstad is blij dat er een extra stap wordt gezet tegen de winkelwagenoverlast in Zuidwest. Liever zien we echter een actieve rol van de gemeente, waarbij ook tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het achterlaten van winkelwagens wordt gehandhaafd.